Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Sổ kết quả - KQXS - Kết quả xổ số nhanh & Chính xác nhất - Kết quả 247
HOTNhà cái uy tín: Sunwin

Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng

Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 12/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
10-04-2024 2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
06-04-2024 2 lần5 lần2 lần0 lần2 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
03-04-2024 3 lần1 lần0 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần
30-03-2024 3 lần1 lần0 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần2 lần4 lần
27-03-2024 2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
23-03-2024 2 lần1 lần7 lần0 lần3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần
20-03-2024 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần3 lần0 lần4 lần3 lần0 lần
16-03-2024 6 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
13-03-2024 5 lần3 lần0 lần0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
09-03-2024 4 lần1 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
Tổng 31 lần17 lần21 lần10 lần17 lần15 lần9 lần23 lần18 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 12-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
10-04-2024 2 lần4 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần2 lần1 lần
06-04-2024 1 lần1 lần0 lần2 lần5 lần3 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
03-04-2024 3 lần1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
30-03-2024 1 lần1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần
27-03-2024 3 lần1 lần4 lần1 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần4 lần
23-03-2024 1 lần0 lần1 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
20-03-2024 2 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần
16-03-2024 0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần4 lần3 lần2 lần1 lần1 lần
13-03-2024 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần4 lần0 lần
09-03-2024 3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần3 lần1 lần4 lần
Tổng 18 lần14 lần18 lần20 lần19 lần23 lần17 lần14 lần17 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
10-04-2024 3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần
06-04-2024 0 lần4 lần0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần5 lần1 lần
03-04-2024 1 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần1 lần1 lần
30-03-2024 2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần0 lần5 lần3 lần0 lần2 lần
27-03-2024 3 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần
23-03-2024 3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
20-03-2024 2 lần2 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
16-03-2024 1 lần1 lần1 lần5 lần3 lần0 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
13-03-2024 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần
09-03-2024 1 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần1 lần2 lần3 lần
Tổng 18 lần20 lần18 lần15 lần20 lần11 lần22 lần21 lần21 lần14 lần
Backtotop