Thống kê đầu đuôi XSDNA - Bảng đầu đuôi xổ số Đà Nẵng

Sổ kết quả - KQXS - Kết quả xổ số nhanh & Chính xác nhất - Kết quả 247
HOTNhà cái uy tín: Sunwin

Thống kê đầu đuôi Đà Nẵng

Thống kê đầu loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 26/07/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
24-07-2024 3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
20-07-2024 2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần2 lần4 lần3 lần0 lần1 lần
17-07-2024 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
13-07-2024 0 lần1 lần1 lần3 lần1 lần2 lần6 lần1 lần1 lần2 lần
10-07-2024 0 lần2 lần1 lần1 lần2 lần5 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
06-07-2024 0 lần4 lần1 lần2 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
03-07-2024 1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần4 lần3 lần3 lần0 lần2 lần
29-06-2024 2 lần1 lần1 lần2 lần0 lần2 lần4 lần1 lần5 lần0 lần
26-06-2024 3 lần3 lần3 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
22-06-2024 1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần
Tổng 14 lần22 lần16 lần18 lần11 lần26 lần28 lần15 lần15 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Đà Nẵng trong vòng 10 lần từ 26-07-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
24-07-2024 2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần2 lần
20-07-2024 2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần0 lần3 lần
17-07-2024 2 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần
13-07-2024 1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần0 lần5 lần1 lần4 lần3 lần
10-07-2024 3 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần0 lần3 lần
06-07-2024 0 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
03-07-2024 3 lần1 lần1 lần0 lần6 lần1 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
29-06-2024 0 lần3 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
26-06-2024 2 lần2 lần5 lần2 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
22-06-2024 3 lần2 lần2 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần1 lần
Tổng 18 lần27 lần19 lần14 lần23 lần13 lần13 lần15 lần18 lần20 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
24-07-2024 3 lần0 lần2 lần3 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần
20-07-2024 1 lần1 lần1 lần0 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần
17-07-2024 2 lần2 lần1 lần3 lần0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
13-07-2024 3 lần5 lần3 lần0 lần1 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
10-07-2024 3 lần0 lần0 lần1 lần4 lần5 lần2 lần2 lần1 lần0 lần
06-07-2024 2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần
03-07-2024 3 lần1 lần4 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần
29-06-2024 0 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần0 lần3 lần4 lần
26-06-2024 3 lần0 lần0 lần4 lần1 lần5 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
22-06-2024 4 lần1 lần0 lần3 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
Tổng 24 lần13 lần14 lần18 lần20 lần27 lần20 lần16 lần13 lần15 lần
Backtotop