Thống kê đầu đuôi XSST - Bảng đầu đuôi xổ số Sóc Trăng

Sổ kết quả - KQXS - Kết quả xổ số nhanh & Chính xác nhất - Kết quả 247
HOTNhà cái uy tín: Sunwin

Thống kê đầu đuôi Sóc Trăng

Thống kê đầu loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 17/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
10-04-2024 3 lần2 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần
03-04-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
27-03-2024 1 lần2 lần2 lần4 lần3 lần1 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
20-03-2024 1 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần1 lần
13-03-2024 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần
06-03-2024 2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
28-02-2024 2 lần1 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần2 lần
21-02-2024 0 lần4 lần4 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
14-02-2024 0 lần5 lần2 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần1 lần1 lần
07-02-2024 1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần0 lần1 lần5 lần
Tổng 14 lần23 lần16 lần23 lần17 lần13 lần21 lần19 lần15 lần19 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Sóc Trăng trong vòng 10 lần từ 17-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
10-04-2024 0 lần0 lần2 lần3 lần0 lần2 lần2 lần2 lần4 lần3 lần
03-04-2024 4 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
27-03-2024 2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần0 lần
20-03-2024 1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần0 lần4 lần3 lần1 lần4 lần
13-03-2024 2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần3 lần0 lần
06-03-2024 1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
28-02-2024 2 lần1 lần3 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần1 lần
21-02-2024 4 lần3 lần0 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần4 lần0 lần
14-02-2024 1 lần6 lần1 lần1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần
07-02-2024 4 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần
Tổng 21 lần20 lần17 lần17 lần13 lần11 lần22 lần19 lần24 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
10-04-2024 2 lần1 lần3 lần0 lần0 lần3 lần1 lần6 lần2 lần0 lần
03-04-2024 0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần6 lần0 lần4 lần
27-03-2024 3 lần1 lần1 lần2 lần3 lần0 lần2 lần4 lần2 lần0 lần
20-03-2024 3 lần2 lần1 lần0 lần3 lần0 lần5 lần1 lần0 lần3 lần
13-03-2024 2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần2 lần3 lần2 lần
06-03-2024 3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần0 lần
28-02-2024 0 lần2 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần4 lần3 lần0 lần
21-02-2024 1 lần0 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần4 lần2 lần1 lần
14-02-2024 1 lần0 lần4 lần0 lần3 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần
07-02-2024 1 lần4 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần1 lần1 lần
Tổng 16 lần12 lần20 lần15 lần24 lần14 lần18 lần32 lần16 lần13 lần
Backtotop