Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

Sổ kết quả - KQXS - Kết quả xổ số nhanh & Chính xác nhất - Kết quả 247

Thống kê đầu đuôi Phú Yên

Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 02/03/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
26-02-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần4 lần2 lần
19-02-2024 0 lần3 lần0 lần2 lần1 lần3 lần5 lần0 lần2 lần2 lần
12-02-2024 1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần
05-02-2024 2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
29-01-2024 0 lần1 lần2 lần2 lần1 lần2 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
22-01-2024 1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần1 lần3 lần0 lần
15-01-2024 2 lần4 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần
08-01-2024 1 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần
01-01-2024 3 lần1 lần1 lần1 lần0 lần0 lần2 lần3 lần1 lần6 lần
25-12-2023 0 lần0 lần2 lần6 lần2 lần0 lần0 lần1 lần6 lần1 lần
Tổng 11 lần20 lần16 lần24 lần12 lần15 lần19 lần17 lần25 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 02-03-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
26-02-2024 2 lần2 lần4 lần2 lần0 lần5 lần0 lần2 lần1 lần0 lần
19-02-2024 1 lần0 lần3 lần3 lần3 lần2 lần4 lần1 lần0 lần1 lần
12-02-2024 2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
05-02-2024 1 lần3 lần0 lần3 lần2 lần1 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
29-01-2024 1 lần2 lần4 lần1 lần3 lần1 lần3 lần3 lần0 lần0 lần
22-01-2024 1 lần1 lần2 lần0 lần0 lần3 lần1 lần1 lần6 lần3 lần
15-01-2024 5 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần0 lần2 lần0 lần2 lần
08-01-2024 1 lần1 lần3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần2 lần2 lần1 lần
01-01-2024 2 lần0 lần1 lần1 lần0 lần4 lần3 lần0 lần4 lần3 lần
25-12-2023 2 lần2 lần1 lần4 lần0 lần1 lần0 lần2 lần3 lần3 lần
Tổng 18 lần12 lần24 lần21 lần12 lần19 lần20 lần17 lần21 lần16 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
26-02-2024 3 lần1 lần0 lần2 lần0 lần5 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
19-02-2024 2 lần0 lần4 lần0 lần2 lần1 lần2 lần1 lần5 lần1 lần
12-02-2024 3 lần0 lần1 lần3 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
05-02-2024 0 lần1 lần0 lần5 lần1 lần2 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
29-01-2024 1 lần1 lần1 lần4 lần1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần2 lần
22-01-2024 1 lần1 lần4 lần4 lần1 lần0 lần2 lần4 lần1 lần0 lần
15-01-2024 2 lần1 lần2 lần5 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần0 lần
08-01-2024 3 lần3 lần1 lần0 lần4 lần0 lần0 lần2 lần0 lần5 lần
01-01-2024 1 lần0 lần1 lần1 lần2 lần3 lần2 lần4 lần1 lần3 lần
25-12-2023 2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
Tổng 18 lần11 lần16 lần24 lần14 lần22 lần16 lần22 lần18 lần19 lần
Backtotop