Thống kê đầu đuôi XSPY - Bảng đầu đuôi xổ số Phú Yên

Sổ kết quả - KQXS - Kết quả xổ số nhanh & Chính xác nhất - Kết quả 247
HOTNhà cái uy tín: Sunwin

Thống kê đầu đuôi Phú Yên

Thống kê đầu loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 23/07/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
22-07-2024 0 lần0 lần2 lần4 lần0 lần1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần
15-07-2024 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần0 lần1 lần1 lần5 lần
08-07-2024 4 lần1 lần2 lần2 lần2 lần2 lần0 lần0 lần4 lần1 lần
01-07-2024 1 lần0 lần1 lần4 lần1 lần0 lần3 lần2 lần2 lần4 lần
24-06-2024 3 lần2 lần1 lần0 lần4 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần
17-06-2024 3 lần4 lần0 lần0 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần0 lần
10-06-2024 0 lần1 lần0 lần1 lần3 lần3 lần1 lần6 lần1 lần2 lần
03-06-2024 4 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần4 lần0 lần2 lần2 lần
27-05-2024 2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần1 lần1 lần
20-05-2024 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần2 lần2 lần3 lần0 lần
Tổng 21 lần12 lần11 lần17 lần19 lần20 lần19 lần22 lần18 lần21 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Phú Yên trong vòng 10 lần từ 23-07-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
22-07-2024 2 lần3 lần0 lần3 lần3 lần2 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
15-07-2024 3 lần1 lần0 lần0 lần0 lần2 lần2 lần3 lần4 lần3 lần
08-07-2024 0 lần0 lần0 lần1 lần5 lần2 lần4 lần3 lần1 lần2 lần
01-07-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần2 lần3 lần3 lần2 lần
24-06-2024 2 lần1 lần1 lần1 lần0 lần1 lần1 lần3 lần4 lần4 lần
17-06-2024 1 lần3 lần4 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần
10-06-2024 3 lần1 lần1 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần4 lần
03-06-2024 1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần1 lần1 lần1 lần4 lần
27-05-2024 3 lần1 lần2 lần1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần2 lần2 lần
20-05-2024 0 lần2 lần0 lần0 lần5 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần
Tổng 16 lần15 lần12 lần13 lần18 lần17 lần19 lần18 lần25 lần27 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
22-07-2024 2 lần0 lần3 lần4 lần3 lần0 lần2 lần0 lần2 lần2 lần
15-07-2024 2 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần
08-07-2024 2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần0 lần3 lần3 lần
01-07-2024 3 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần2 lần
24-06-2024 1 lần1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần5 lần1 lần3 lần1 lần
17-06-2024 0 lần1 lần2 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần
10-06-2024 0 lần3 lần5 lần1 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần
03-06-2024 2 lần2 lần0 lần1 lần5 lần2 lần0 lần0 lần3 lần3 lần
27-05-2024 0 lần1 lần5 lần0 lần2 lần0 lần3 lần4 lần1 lần2 lần
20-05-2024 1 lần1 lần5 lần2 lần1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần4 lần
Tổng 13 lần14 lần24 lần20 lần21 lần14 lần19 lần12 lần21 lần22 lần
Backtotop