Thống kê đầu đuôi XSNT - Bảng đầu đuôi xổ số Ninh Thuận

Sổ kết quả - KQXS - Kết quả xổ số nhanh & Chính xác nhất - Kết quả 247
HOTNhà cái uy tín: Sunwin

Thống kê đầu đuôi Ninh Thuận

Thống kê đầu loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 12/04/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
05-04-2024 0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần4 lần2 lần2 lần
29-03-2024 1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần1 lần4 lần2 lần
22-03-2024 1 lần2 lần3 lần0 lần3 lần0 lần4 lần1 lần1 lần3 lần
15-03-2024 2 lần1 lần5 lần0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần1 lần0 lần
08-03-2024 0 lần3 lần0 lần0 lần0 lần4 lần2 lần2 lần5 lần2 lần
01-03-2024 0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần1 lần1 lần5 lần1 lần
23-02-2024 1 lần4 lần0 lần2 lần3 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần
16-02-2024 5 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần2 lần1 lần1 lần1 lần
09-02-2024 0 lần2 lần2 lần2 lần2 lần3 lần2 lần1 lần4 lần0 lần
02-02-2024 1 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần
Tổng 11 lần22 lần21 lần15 lần14 lần20 lần17 lần18 lần27 lần15 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Ninh Thuận trong vòng 10 lần từ 12-04-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
05-04-2024 1 lần2 lần1 lần1 lần3 lần0 lần2 lần1 lần2 lần5 lần
29-03-2024 3 lần2 lần1 lần1 lần4 lần0 lần2 lần2 lần1 lần2 lần
22-03-2024 2 lần0 lần3 lần0 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần1 lần
15-03-2024 0 lần1 lần1 lần0 lần2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần5 lần
08-03-2024 4 lần0 lần2 lần1 lần1 lần1 lần3 lần2 lần1 lần3 lần
01-03-2024 1 lần4 lần3 lần1 lần3 lần0 lần0 lần2 lần1 lần3 lần
23-02-2024 2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần4 lần0 lần3 lần1 lần
16-02-2024 0 lần3 lần3 lần2 lần3 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần
09-02-2024 1 lần3 lần1 lần1 lần2 lần5 lần3 lần0 lần0 lần2 lần
02-02-2024 1 lần2 lần0 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần2 lần3 lần
Tổng 15 lần18 lần18 lần9 lần24 lần16 lần24 lần14 lần16 lần26 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
05-04-2024 2 lần2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần1 lần5 lần2 lần0 lần
29-03-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần
22-03-2024 1 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần1 lần6 lần3 lần
15-03-2024 2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần3 lần1 lần0 lần0 lần6 lần
08-03-2024 1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần1 lần4 lần1 lần2 lần
01-03-2024 3 lần1 lần2 lần0 lần2 lần1 lần2 lần3 lần2 lần2 lần
23-02-2024 0 lần4 lần2 lần3 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
16-02-2024 1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần1 lần4 lần4 lần2 lần0 lần
09-02-2024 1 lần3 lần2 lần1 lần5 lần0 lần2 lần2 lần1 lần1 lần
02-02-2024 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần3 lần1 lần1 lần
Tổng 15 lần18 lần17 lần14 lần23 lần15 lần16 lần26 lần18 lần18 lần
Backtotop