Thống kê đầu đuôi XSGL - Bảng đầu đuôi xổ số Gia Lai

Sổ kết quả - KQXS - Kết quả xổ số nhanh & Chính xác nhất - Kết quả 247
HOTNhà cái uy tín: Sunwin

Thống kê đầu đuôi Gia Lai

Thống kê đầu loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 26/07/2024
NgàyĐầu 0Đầu 1Đầu 2Đầu 3Đầu 4Đầu 5Đầu 6Đầu 7Đầu 8Đầu 9
19-07-2024 2 lần2 lần1 lần2 lần0 lần3 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
12-07-2024 4 lần0 lần2 lần0 lần1 lần4 lần1 lần1 lần4 lần1 lần
05-07-2024 1 lần1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần2 lần2 lần
28-06-2024 0 lần2 lần2 lần1 lần0 lần4 lần1 lần1 lần5 lần2 lần
21-06-2024 2 lần2 lần2 lần1 lần1 lần2 lần1 lần3 lần2 lần2 lần
14-06-2024 1 lần2 lần2 lần3 lần1 lần2 lần0 lần3 lần1 lần3 lần
07-06-2024 0 lần2 lần0 lần3 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần5 lần
31-05-2024 5 lần2 lần3 lần0 lần1 lần1 lần1 lần2 lần2 lần1 lần
24-05-2024 4 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần3 lần2 lần1 lần2 lần
17-05-2024 2 lần1 lần3 lần4 lần0 lần2 lần3 lần1 lần0 lần2 lần
Tổng 21 lần16 lần17 lần16 lần9 lần25 lần15 lần18 lần21 lần22 lần
Thống kê đuôi loto xổ số Gia Lai trong vòng 10 lần từ 26-07-2024
NgàyĐuôi 0Đuôi 1Đuôi 2Đuôi 3Đuôi 4Đuôi 5Đuôi 6Đuôi 7Đuôi 8Đuôi 9
19-07-2024 5 lần4 lần0 lần0 lần3 lần2 lần1 lần1 lần0 lần2 lần
12-07-2024 2 lần2 lần3 lần1 lần1 lần4 lần1 lần1 lần1 lần2 lần
05-07-2024 1 lần4 lần4 lần2 lần3 lần0 lần1 lần2 lần1 lần0 lần
28-06-2024 0 lần4 lần1 lần2 lần0 lần2 lần0 lần1 lần5 lần3 lần
21-06-2024 1 lần1 lần1 lần3 lần3 lần2 lần2 lần0 lần3 lần2 lần
14-06-2024 1 lần1 lần4 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần4 lần1 lần
07-06-2024 1 lần3 lần1 lần3 lần1 lần2 lần1 lần0 lần5 lần1 lần
31-05-2024 1 lần3 lần3 lần1 lần2 lần2 lần0 lần1 lần3 lần2 lần
24-05-2024 3 lần1 lần2 lần2 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần
17-05-2024 2 lần2 lần3 lần3 lần0 lần1 lần2 lần0 lần1 lần4 lần
Tổng 17 lần25 lần22 lần17 lần16 lần18 lần12 lần9 lần26 lần18 lần
Thống kê theo tổng loto
NgàyTổng 0Tổng 1Tổng 2Tổng 3Tổng 4Tổng 5Tổng 6Tổng 7Tổng 8Tổng 9
19-07-2024 0 lần3 lần0 lần3 lần4 lần1 lần4 lần2 lần0 lần1 lần
12-07-2024 2 lần0 lần2 lần3 lần1 lần3 lần0 lần4 lần1 lần2 lần
05-07-2024 2 lần0 lần1 lần2 lần2 lần2 lần3 lần3 lần1 lần2 lần
28-06-2024 0 lần1 lần3 lần2 lần3 lần0 lần5 lần2 lần1 lần1 lần
21-06-2024 2 lần3 lần1 lần3 lần4 lần0 lần0 lần1 lần1 lần3 lần
14-06-2024 1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần2 lần1 lần3 lần1 lần4 lần
07-06-2024 2 lần2 lần0 lần2 lần2 lần2 lần0 lần5 lần0 lần3 lần
31-05-2024 2 lần1 lần3 lần3 lần2 lần1 lần3 lần1 lần1 lần1 lần
24-05-2024 1 lần3 lần2 lần0 lần1 lần4 lần3 lần0 lần4 lần0 lần
17-05-2024 1 lần3 lần2 lần0 lần2 lần5 lần1 lần0 lần2 lần2 lần
Tổng 13 lần18 lần15 lần20 lần22 lần20 lần20 lần21 lần12 lần19 lần
Backtotop