Đặc biệt ngày tiếp theo sau khi về 33

Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
07/03/2021 38433 08/03/2021 20859
01/06/2014 51233 02/06/2014 70418
10/03/2013 33433 11/03/2013 83014