10 bộ số xuất hiện nhiều trong 40 lần quay
31 (17 lần) 41 (16 lần) 90 (15 lần) 61 (15 lần) 20 (15 lần)
16 (14 lần) 11 (14 lần) 56 (14 lần) 53 (14 lần) 42 (14 lần)
10 bộ số xuất hiện ít trong 40 lần quay
72 (3 lần) 55 (3 lần) 85 (4 lần) 01 (4 lần) 48 (5 lần)
30 (5 lần) 57 (6 lần) 09 (6 lần) 73 (6 lần) 75 (7 lần)
9 bộ số lâu chưa ra trong 10 ngày (lô gan)
74 (17 ngày) 55 (14 ngày) 01 (12 ngày) 57 (12 ngày) 59 (12 ngày)
15 (11 ngày) 58 (11 ngày) 18 (10 ngày) 64 (10 ngày)