10 bộ số xuất hiện nhiều trong 40 lần quay
90 (17 lần) 41 (17 lần) 11 (16 lần) 31 (15 lần) 42 (14 lần)
35 (14 lần) 51 (14 lần) 20 (14 lần) 16 (14 lần) 99 (13 lần)
10 bộ số xuất hiện ít trong 40 lần quay
30 (4 lần) 72 (4 lần) 85 (4 lần) 55 (5 lần) 54 (5 lần)
01 (5 lần) 48 (5 lần) 08 (6 lần) 78 (6 lần) 29 (6 lần)
8 bộ số lâu chưa ra trong 10 ngày (lô gan)
71 (16 ngày) 17 (15 ngày) 86 (15 ngày) 27 (13 ngày) 23 (12 ngày)
63 (12 ngày) 74 (11 ngày) 65 (10 ngày)