• Bạch thủ lô: 28

• Lô dàn: 41 - 50 - 31

• Lô Xiên: 12 - 75 - 79

• Lô Kép : 66 - 99

• Sát kép: 89 - 98