Cầu đặc biệt 43 - 61
Cầu lô 61 - 80 - 46
Cầu lô xiên 91 - 78 - 64
Cầu bạch thủ 28
Cầu lô kép 77 - 55