BẢNG LOGAN Miền Bắc LÂU CHƯA VỀ NHẤT
Bộ số Lần chưa về Về gần nhất Gan cực đại
61 16 06-07-2024 35
26 12 10-07-2024 31
43 12 10-07-2024 30
71 11 11-07-2024 28
19 10 12-07-2024 26
93 10 12-07-2024 23