Thống kê loto XSMB 30 ngày
Lô về nhiều Xuất hiện Lô về ít Xuất hiện
32 16 lượt 51 2 lượt
12 15 lượt 34 2 lượt
10 14 lượt 05 3 lượt
98 13 lượt 36 3 lượt
66 13 lượt 31 4 lượt