Thống kê loto XSMB 30 ngày
Lô về nhiều Xuất hiện Lô về ít Xuất hiện
41 16 lượt 85 2 lượt
90 15 lượt 30 2 lượt
51 14 lượt 13 3 lượt
31 14 lượt 72 3 lượt
56 13 lượt 29 3 lượt